Logo

(+84.8) 3785.0927

sales@merperle.vn

Đăng ký nhận bản tin

Chính sách bảo mật này diễn giải cách mà MerPerle Resorts & Hotels (gọi chung là “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi sử dùng website này. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng và có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì

  • Tên và họ
  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại
  • Quốc tịch và/hoặc thành phố
  • Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin từ đâu

Khi khách hàng đặt phòng khách sạn, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để tiến hành và thực hiện yêu cầu đặt phòng của khách hàng.


Chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích sau:

  • Xác nhận yêu cầu đặt phòng
  • Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi
  • Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặt biệt và khuyến mãi và khách hàng có thể quan tâm
  • Phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc của khách hàng
  • Lưu trữ nội bộ 

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật và thực tế phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên được cho phép mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể thực hiện việc đó cho các chức năng công việc được phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin cá nhân của khách hàng giữa hệ thống của khách hàng và hệ thống của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn những người không được phép truy cập được thông tin của khách hàng. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc tài sản của chúng tôi.


Liên kết với các website khác

Xin lưu ý rằng website của chúng tôi liên kết với các website khác và chính sách bảo mật của các website này có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin lưu ý rằng các website này không chia sẻ thông tin của khách hàng với chúng tôi.


Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào để đáp ứng sự thay đổi của môi trường pháp lý, yêu cầu kinh doanh, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc khách sạn của chúng tôi. Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 5 năm 2014.